Ranman Top

Ranman Top – tai kontaktinis fungicidas labai efektyvus prieš bulvių marą (Phytophthora infestans) ir puikiai apsaugo bulvienojus ir gumbus.

Fungicidas pasižymi apsauginiu veikimu ir purškiamas prieš ligos pasirodymą. Pirmi purškimai fungicidu Ranman Top turi būti atlikti dar iki bulvių maro pasirodymo pasėlyje, kai pasirodo pranešimai apie bulvių maro plitimo riziką arba kai meteorologinės sąlygos yra palankios ligai plisti. Purškimus reikia kartoti vidutiniškai kas 7 d., tačiau esant ypač palankioms meteorologinėms sąlygoms ligai plisti purškimų intervalą galima sumažinti iki 5 dienų. Vyraujant šiltiems ir sausiems orams, kai bulvių maro sukelėjui vystytis nėra palanku, purškimus galima atlikti kas 10 dienų.

Ranman Top yra labai selektyvus bulvėms. Naudojant Ranman Top nebus jokio neigiamo poveikio bulvėms.

Ranman Top ženkliai sumažina maro pažeistų gumbų procentą derliaus nuėmimo metu ir sandėliuojant.

Veiklioji medžiaga: ciazofamidas 160 g/l

Produkto forma: koncentruota suspensija