Protendo 300 EC

Protendo 300 EC – plataus spektro, sisteminio veikimo fungicidas, skirtas stiebų, lapų ir varpų ligų kontrolei žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių rugių, avižų pasėliuose ir ligų kontrolei žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, rapsiukuose.
Kad būtų užtikrintas geras apatinių lapų ir stiebo padengimas, kuomet pasėlis tankus arba susidariusios palankios ligoms plisti sąlygos, rekomenduojama naudoti didesnę vandens normą. Jei neužtikrinamas geras augalo padengimas, apsauga nuo ligų gali sumažėti. Protendo 300 EC norma priklauso nuo augalų rūšies, ligų, jų intensyvumo ir nuo pasirinktos purškimo nuo ligų strategijos.

Veiklioji medžiaga: protiokonazolas 300 g/l (28 %) 

Produkto forma: koncentruota emulsija (EC)