Betasana

Betasana naudojamas vienamečių dviskilčių piktžolių naikinimui cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose. Herbicidas stabdo piktžolių fotosintezės procesą: lapai praranda spalvą, augalas nusilpsta ir nudžiūna.

Betasana gerai naikina akles, balandūnes, baltąsias balandas, čiužutes, daržines žliūges, garstukus, dirvinius ridikus, notreles, trikertes žvagines, smulkiažiedes galinsogas ir kitas piktžoles. Ypač efektyviai naikina, kai jos yra nuo skilčialapių iki 4 tikrųjų lapelių augimo tarpsnyje.

Bendra informacija

Veiklioji medžiaga
fenmedifamas 160 g/l

Produkto forma
koncentruota suspensija

Registracijos numeris
0268H/04