Herbicidai

Sisteminis triazolų klasės fungicidas žieminiams ir vasariniam javams, rapsui. Rapsuose naudojamas ir kaip augimo reguliatorius

Sisteminis herbicidas naikinantis vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles rapsuose, pupose, žirniuose, runkeliuose, burokėliuose, morkose, svogūnuose, bulvėse, kopūstuose, linuose ir braškėse

Naikina dviskiltes piktžoles žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, rugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, rapsukuose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, burokėliuose, gūžiniuose kopūstuose, linuose, sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose, braškėse, spygliuočių sodinukų medelynuose

Acetamidų grupės herbicidas, vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti rapsų, žiedinių kopūstų, brokolių, gūžinių ir lapinių kopūstų pasėliuose

Dirvinis herbicidas skirtas rudeniniam ir pavasariniam purškimui javų pasėliuose nuo dviskilčių piktžolių

Sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas naikinti dviskiltes piktžoles javuose

Sisteminio veikimo herbicidas skirtas naikinti dviskiltes piktžoles javuose, kultūrinėse ganyklose ir sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose

Sisteminis herbicidas naudojamas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui kukurūzų pasėliuose

Sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti javų, javų su miglinių žolių įsėlių pasėliuose, miglinių žolių ganyklose ir pievose

Kontaktinis herbicidas naikinantis dviskiltes piktžoles daugelyje daržovių pasėlių

Skirtas naikinti piktžoles cukrinių ir pašarinių runkelių pasėliuose

Dirvinio poveikio herbicidas naikinantis vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles bulvėse

Kontaktinis herbicidas, skirtas vienamečių dviskilčių piktžolių naikinimui kukurūzų pasėliuose

Selektyvus, sisteminis herbicidas naudojamas cukrinių ir pašarinių runkelių, žieminių ir vasarinių rapsų, linų, bulvių, pupų, žirnių, burokėlių ir morkų pasėliuose vienametėms piktžolėms ir paprastajam varpučiui naikinti

Dirvinio poveikio herbicidas skirtas naikinti vienmetes dviskiltes piktžoles bulvių pasėliuose

Dirvinio veikimo herbicidas skirtas kopūstams, brokoliams, rapsams, rapsiukams ir garstyčioms

Dirvinis herbicidas žieminių ir vasarinių rapsų pasėliams

Dirvinis herbicidas žieminių ir vasarinių rapsų pasėliams

Kontaktinis herbicidas veikiantis per lapus ir šaknis, efektyviai naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir bulvėse

Sisteminis herbicidas naudojamas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui kukurūzų pasėliuose

Plataus veikimo spektro herbicidas naudojamas kukurūzų pasėliuose po sudygimo dviskilčių ir kai kurių vienaskilčių piktžolių naikinimui