Herbicidai

Sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas naikinti dviskiltes piktžoles javuose

Sisteminio veikimo herbicidas skirtas naikinti dviskiltes piktžoles javuose, kultūrinėse ganyklose ir sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose

Sisteminis herbicidas naudojamas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui kukurūzų pasėliuose

Sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti javų, javų su miglinių žolių įsėlių pasėliuose, miglinių žolių ganyklose ir pievose

Kontaktinis herbicidas naikinantis dviskiltes piktžoles daugelyje daržovių pasėlių

Dirvinio poveikio herbicidas naikinantis vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles bulvėse

Kontaktinis herbicidas, skirtas vienamečių dviskilčių piktžolių naikinimui kukurūzų pasėliuose

Dirvinio poveikio herbicidas skirtas naikinti vienmetes dviskiltes piktžoles bulvių pasėliuose

Dirvinio veikimo herbicidas skirtas kopūstams, brokoliams, rapsams, rapsiukams ir garstyčioms

Dirvinis herbicidas žieminių ir vasarinių rapsų pasėliams

Dirvinis herbicidas žieminių ir vasarinių rapsų pasėliams

Kontaktinis herbicidas veikiantis per lapus ir šaknis, efektyviai naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir bulvėse

Sisteminis herbicidas naudojamas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui kukurūzų pasėliuose

Plataus veikimo spektro herbicidas naudojamas kukurūzų pasėliuose po sudygimo dviskilčių ir kai kurių vienaskilčių piktžolių naikinimui