Ergon

Ergon – sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose (išskyrus kietuosius kviečius), vasariniuose kviečiuose ir vasariniuose miežiuose.

Herbicidas geriausiai veikia, kai piktžolės yra mažos ir aktyviai auga. Didesnės piktžolės yra mažiau jautrios, todėl labai svarbu purškimo metu atsižvelgti į kiekvienos piktžolių rūšies dydį.

ERGON gali būti naudojamas visuose dirvožemio tipuose. Herbicido efektyvumas gali sumažėti jei purškimo metu yra sausa.

Purškimo laikas

Žieminiai kviečiai ERGON purškiami nuo krūmijimosi iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 21–31). Vasariniai kviečiai ir vasariniai miežiai Ergon purškiami, kai augalai turi tris lapelius iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 13–31).

Naudojimo norma

Purkšti 15 g/ha herbicido žieminiuose kviečiuose ir 10 g/ha vasariniuose kviečiuose ir miežiuose su paviršiaus aktyviąją medžiaga.

Veiklios medžiagos: metsulfuron-metilas 68 g/kg + tifensulfuron-metilas 682 g/kg

Produkto forma: vandenyje tirpios granulės