Difend Extra FS

Difend Extra FS – sisteminio ir kontaktinio veikimo, triazolų ir fenilpirolų cheminių grupių fungicidinis beicas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, spelta kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, rugių ir avižų sėklų beicavimui.

Difend Extra FS patenka į dygstančias sėklas ir į augalą ir taip apsaugo javų sėklas nuo ligų plintančių su sėkla. Beicas efektyvus prieš dulkančiąsias kūles ir daigų pašaknio ligas sukeliančius Fusarium genties grybus.

AugalaiLigų sukėlėjai
Produkto norma
l/t sėklos
Vandens kiekis l/t
Žieminiai ir vasariniai
kviečiai bei kvietrugiai,
spelta kviečiai
Kietosios kūlės (Tilletia caries)
Nykštukinės kūlės
(Tilletia controversa)
Daigų pašaknio puviniai
(Fusarium sp.)
2
0–4
Žieminiai ir vasariniai
miežiai, rugiai ir avižos
Daigų pašaknio puviniai
(Fusarium sp.)
2
0–4

Sėjos tankumas: 100–220 kg beicuotų sėklų/ ha.

Beicuojama naudojant 2–4 l vandens 1 tonai grūdų.

Produktą sėklos beicavimui galima naudoti ir neskiestą, turint tam tikslui tinkamą beicavimo įrangą. Beicavimui naudoti gerai paruoštas ir sureguliuotas pasirinktam beico tirpalo kiekiui mašinas. Baigus darbą, beicavimo įrenginį būtina gerai išvalyti.

TIRPALO RUOŠIMAS

Prieš naudojimą beicą pakuotėje gerai išmaišyti. Jei produktas skiedžiamas vandeniu:

  • Pripilkite reikiamą kiekį vandens į beicavimo įrangos talpą.
  • Pridėkite reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, Difend Extra FS kiekį ir įjunkite maišymo įrenginį.
  • Gerai išmaišykite iki vienalytės suspensijos. Darbo metu maišymo įrenginys turi būti įjungtas.
  • Paruoštas tirpalas turi būti sunaudotas per 24 valandas.

FITOTOKSIŠKUMAS

Naudojant Difend Extra FS pagal pateiktas rekomendacijas produktas nefitotoksiškas. Beicuojamos sėklos turi būti geros kokybės. Nerekomenduojama beicuoti pažeistų, sudygusių ir apdorotų kitu produktu sėklų.

Veikliosios medžiagos: difenokonazolas 25 g/l (2,4 %) + fludioksonilas 25 g/l (2,4 %)

Produkto forma: takus koncentratas sėkloms beicuoti