Beicai

Fungicidinis beicas skirtas apsaugoti žieminių ir vasarinių javų sėklą nuo grybinių ligų

Sisteminio ir kontaktinio veikimo fungicidinis beicas skirtas žieminių ir vasarinių javų sėklų beicavimui

Fungicidinis beicas skirtas apsaugoti žieminius ir vasarinius javus nuo javaklupės

Kontaktinio veikimo beicas, skirtas apsaugoti žieminius ir vasarinius kviečius, kvietrugius bei rugius nuo ligų plintančių su sėkla ir per dirvą

Beicas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių bei žieminių ir vasarinių miežių sėkloms apdoroti, siekiant sunaikinti sėklose ar dirvoje esančius ligų sukėlėjus